Elektronik Ortamda Yapılacak Resmi Yazışmalar

02/02/2015

Resmi yazışmalar ilişkin kurallar yenilendi. Bununla birlikte aynı düzenleme içinde e-yazışma rehberi de yer buldu. Elektronik ortamda yapılacak e-yazışmalar hakkında hükümlere de yer verildi. Daha önce bu kapsamda başlatıla projede hazırlanan rehber de bu sayede resmilik kazanmış oldu.