Gemilerin İhtiyaten Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme

29/01/2015

Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme 

     Söz konusu sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti'nin de katılmasına ilişkin kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.  12.03.1999 Tarihinde Cenevre'de imzalanan sözleşmeye her ne kadar beyanla yeni katılacak olunsa da, esasen zaten 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu düzenlenirken göz önünde bulundurulmuştur.